Sayfalar

Eğitim Anlayışımız

Eğitim Anlayışımız

Bize göre her insan farklıdır. Bu sebeple biz, öncelikle herbir öğrencimizin bireysel farklılıklarını bilimsel yöntemlerle tespit ederiz. Ayrıca eğitim içerik ve yöntemlerimizde bireysel farklılıkları gözeten eğitim programları uygular ve takip ederiz.
Bize göre birey bütüncül bir varlıktır. Bu sebeple biz, öğrencilerimizi tüm yönleriyle analiz etmek ve onlara en doğru yaklaşım biçimini belirlemek için dünya çapında geçerliliği kanıtlanmış bilimsel yöntemleri uygular ve takip ederiz.
Bize göre bilginin aktarımı ve öğrenilmesi ergenlik öncesi dönemde sezgi ve yaratıcılığa dayanmalıdır. Bu sebeple biz öğretim içeriklerimizde öğrencilerimizin sezgi ve yaratıcılıklarını geliştiren etkinlik programları uygular ve takip ederiz.
Bize göre eğitim, çocukların özgürleşerek bir birey olmalarına yardım eder. Bu yüzden biz uyguladığımız eğitim programlarında çocuklarımızın öz  varlıklarına saygı duyan ve onların öz saygılarının gelişmesini sağlayan bir usul ve üslup kullanır ve takip ederiz.
Bize göre özgürlük, seçme, eylemde bulunma ve sorumluluk alma süreçlerini içerir. Bu sebeple biz eğitim ve öğretim programlarımızda öğrencilerimizin seçme, eylemde bulunma ve sorumluluk alma becerilerini geliştiren etkinlik programları uygular ve takip ederiz.
Bize göre okul, öğrencilerin kendilerini inşa etmeleri için fırsatlar oluşturan bir ortamdır. Bu sebeple biz, eğitim ve öğretim süreçlerimizde öğrencilerimizin “tercih etme” bilincinin gelişmesini sağlayan, çocukluk doğalarına uygun, onların tercih ve katılımını esas alan programlar uygular ve takip ederiz.
Bize göre öğretmen, öğrencinin kendini tanımasına yardım eder ve onun bilgiye ulaşmasını ve bilgiyi işlemesini kolaylaştırır. Bu yüzden biz, eğitim ve öğretim esnasında öğrencilerimize bir bilgiyi empoze etmeye değil, onların bilgiye kendilerinin ulaşmasını sağlayarak iknaya, ispata ve tercihe dayalı bir öğretme yöntemini uygular ve takip ederiz.
Bize göre aile çocuğun gelişiminde en temel ve en önemli varlıktır. Bu sebeple biz, eğitim süreçlerimizde velilerimizin katılımının olduğu takip ve destek programları uygular ve takip ederiz.
Bize göre sınıf sosyal bir sistemdir. Bu yüzden biz sınıf içi iletişimlerin sağlıklı yürümesi ve eğitim süreçlerinin verimliliğinin artması için her sınıfa özel  “sınıf ağı” programı uygular ve takip ederiz.
Bize göre eğitim gönül işidir ve samimiyetle yapılır. Bu sebeple biz okulumuzda öğrencilerimiz ile temasa geçecek her bir bireyin seçiminde bu özelliklerin varlığına azami özen gösteririz. 

.