Hizmet Detay

DUYUŞSAL GELİŞİM

DUYUŞSAL GELİŞİM

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
AHŞAP BOYAMA ATÖLYESİ (her biri için resimler ilave edilecek)
SERAMİK BOYAMA ATÖLYESİ
EBRU ATÖLYESİ
MUTFAK ATÖLYESİ

DRAMA
Öğrenmek zor değildir…
Oyunla öğrenmek keyiflidir.   
Eğitim modelimizde çocukların bireysel eğilimlerini göz önünde bulundurarak, çocukların bilişsel beceriler kazanabilmeleri için gerekli eğitimlerden geçmiş ve kendi alanlarında uzmanlaşmış öğretmenler ile oyun ve dramalarla kurgulanmış ders programları uygulanır.  

MASAL ATÖLYESİ
Çocukluk özgürlüktür.  
Düşüncenin öncelikle bilgiyle değil özgürlükle geliştiğinden hareketle çocukların düşünme merkezlerini geliştirebilmek için “free your mind” sloganı ile Masal Atölyesi etkinlikleri uygulanır.

MÜZİK  
Dinlemeyi bilmek saygı ister.
 
Yaşamda var olabilmenin ilk adımı hayatı, kainatı, doğayı ve diğer insanları dinleyebilme becerisi kazanmaktan geçer. Çünkü duymak, dinlemek değildir ve dinlemeyen anlayamaz. Bu yeteceğin kazanılması için gereken temel duygunun saygı olduğunu ve saygınlığın, tüm varlığa saygı duymakla geleceğini biliyoruz. Çocuklara bu beceriyi ve alışkanlığı kazandırabilmek maksadıyla okulu bir araç olarak görerek çocukların eğilimlerine ve yeteneklerine uygun müzik faaliyetlerini “hayattaki saygıyı duy” sloganı ile uygularız. Bu etkinliklerdeki amacımız, çocuğa enstrüman becerisi kazandırmak değil, dinlemeyi saygı yoluyla öğretmektir. 

.